fbpx

Program Akademii OMT

<- AKADEMIA OMT

ZJAZD 1  36h lekcyjnych

HISTORIA I FILOZOFIA OMT (wykłady otwierające) 4x45min
ANATOMIA PALPACYJNA struktur istotnych w OMT

Kompetencje:
– zarys rozwoju embriologicznego: dermatomy, sklerotomy, miotomy, wiscerotomy
– układ mięśniowo-szkieletowy: (kończyna górna i obręcz barkowa),( kończyna dolna i obręcz miedniczna)
– kręgosłup i struktury około kręgosłupowe
– neuroanatomia
– układ naczyniowy i chłonny
– taśmy mięśniowe
– Podstawy badania pacjenta: wizualizacja postawy, badanie ruchu, badanie neurologiczne, naczyniowe
– Mechanizmy kompensacyjne widoczne w postawie ciała
– Podstawowe techniki leczenia dysfunkcji narządu ruchu-klasyfikacja

Jest to kurs wprowadzający studentów w tworzenie wyobraźni 3D. Jeśli historia pokazuje skąd jako grupa się wywodzimy i co osiągnęli nasi protoplaści, filozofia nadaje osobliwy sens, bo ilu terapeutów tyle filozofii, to anatomia jako niezmienny czynnik strukturalny powinna być opanowana w stopniu możliwie szczegółowym. Naukę anatomii, z praktycznego punktu widzenia, dobrze jest umiejscowić w kontekście. Stąd wzięły się testy wykorzystywane przez nas na co dzień. Znajomość anatomii umożliwia również zaobserwowanie wzorców kompensacyjnych i posturalnych. Zebrane w spójny przekaz ułatwiają wyrobienie, potrzebnej w dalszej nauce, wyobraźni przestrzennej budowy naszego ciała.

 

ZJAZD 2  36h lekcyjnych

Diagnostyka Funkcjonalna OMT

Kompetencje:
– Diagnostyka różnicowa oparta na anatomii, biomechanice i neurologii
– Programowanie, prognozowanie i komunikowanie się z pacjentem

Celem tego kursu będzie wprowadzenie do poprawnej oceny czynnościowej pacjenta, stanowiącej punkt wyjścia w terapii manualnej. Umiejętne zebranie informacji, przeprowadzenie badania, analiza i wnioskowanie, z podziałem na struktury bierne, czynne i nerwowe, jest kluczowe dla bezpieczeństwa i skuteczności terapii.

 

ZJAZD 3  36h lekcyjnych

Manipulacje w OMT 1

Kompetencje:
– translatoryczne + HVLA
– Wskazania i przeciwskazania do manipulacji
– Potencjalne i rzeczywiste mechanizmy oddziaływania manipulacji
– Ćwiczenia rozwijające cechy psychomotoryczne potrzebne do manipulacji
– Identyfikowanie zablokowania; budowanie bariery
– Pozycje ułożeniowe pacjenta i ergonomia pracy terapeuty
– Praktyczna nauka wykonywania podstawowych technik manipulacji stawów kręgosłupa: C-Th-L-S

Będzie to kurs wprowadzający w podstawy teoretyczne i praktyczne sztuki manipulacji stawów kręgosłupa, realizowany w unikatowy sposób, opracowany przez nauczycieli PSOTM. Kolejne dwie części będą stanowiły rozwinięcie podstaw nabytych w czasie tego spotkania.

 

ZJAZD 4  36h lekcyjnych

Ortopedia i Traumatologia w OMT

Kompetencje:
– rozpoznawanie mechanizmów najczęstszych urazów w obrębie stawu kolanowego, skokowego i barkowego oraz urazów tkanek miękkich (mięśnie ścięgna)
– przeprowadzenie oraz poprawnie zinterpretowanie specyficznych testów klinicznych
– projektowanie specyficznego i opartego na dowodach naukowych programu rehabilitacji dla różnych dysfunkcji stawu kolanowego, skokowego i barkowego
– rozwiązywanie trudnych przypadków klinicznych

Celem tego kursu będzie omówienie najczęstszych urazów w rejonie stawu kolanowego, skokowego i barkowego oraz obrażeń tkanek miękkich (mięśnie, ścięgna). Zapoznanie się z algorytmem postępowania podczas diagnozowania specyficznymi testami klinicznymi. Planowanie rehabilitacji po najczęstszych urazach i zabiegach ortopedycznych, układanie programów terapeutycznych. Jak radzić sobie z trudnymi przypadkami, diagnozować i rozpoznawać w porę czerwone flagi. Kurs jest zaprojektowany tak, aby przedstawić każdemu z uczestników najnowsze i zgodne ze międzynarodowymi standardami fizjoterapii informacje na temat leczenia zachowawczego i pooperacyjnego.

 

ZJAZD 5  36h lekcyjnych

Suche Igłowanie i punkty spustowe w OMT

Kompetencje:
– uczestnicy poznają zasady bezpiecznego i skutecznego stosowania Suchego Igłowania we wspomaganiu leczenia problemów mięśniowo-szkieletowych;
– punkty spustowe oraz suche igłowanie w odniesieniu do badań naukowych;
– potencjalny mechanizm działania – wpływ na napięte włókna mięśniowe, wpływ na naczynia, modulacja wstępująca (mechanizm bramki kontrolnej) i zstępująca; placebo;
– miejsce suchego igłowania w procesie leczenia pacjenta – możliwości i ograniczenia;
– kwalifikacja do zabiegu z uwzględnieniem przeciwskazań i wskazań do terapii;
– zasady bhp w igłoterapii – formularz pisemnej zgody na zabieg, dezynfekcja, utylizacja igieł oraz postępowanie poekspozycyjne;
– igłowanie powierzchowne (SDN) vs. igłowanie głębokie (DDN); technika „fast in – fast out” oraz „nakręcania”;
– praktyczna nauka wykorzystania igłoterapii w leczeniu konkretnych mięśni – anatomia palpacyjna oraz poszukiwanie punktów spustowych;

Celem szkolenia „Suche igłowanie w Ortopedycznej Terapii Manualnej” jest zapoznanie uczestników z zasadami bezpiecznego i skutecznego wykorzystania tej formy terapii. Nabycie wiedzy teoretycznej z zakresu klasyfikacji problemów mięśniowo-szkieletowych ze szczególnym uwzględnieniem punktów spustowych. Uczestnicy poznają zasady progresji bodźcowania w zależności od stanu klinicznego jak i reaktywności pacjenta. Igłowanie może pomóc w modulacji bólu, pracy na punktach spustowych czy w zmniejszeniu napięcia mięśniowego ale musi być wkomponowane w proces leczenia z uwzględnieniem terapii manualnej, treningu rehabilitacyjnego czy edukacji na temat ergonomii czy bólu.

 

ZJAZD 6 36h lekcyjnych

Manipulacje w OMT 2

Kompetencje:
– translatoryczne + HVLA (rozwinięcie)
– środki ostrożności i czerwone flagi
– powtórki z OMT 1
– alternatywne pozycje zabiegowe
– manipulacje segmentów przejściowych

W czasie tego spotkania rozwiniemy nabyte umiejętności z OMT 1 wraz z pokazaniem alternatywnych ułożeń, które mogą się okazać przydatne u pacjentów w stanie ostrym lub nietolerujących tych najczęściej używanych pozycji. Szczególną uwagę poświecimy segmentom górnego odcinka kręgosłupa szyjnego. Omówione zostaną potencjalne uszkodzenia i reakcje pozabiegowe, które mogą wystąpić po manipulacjach.

Sesja egzaminacyjna

Egzamin roczny obejmuje zagadnienia teoretyczne i praktyczne. Sprawdzeniu podlega stopień opanowania materiału z całego roku, w zakresie wymaganym przez prowadzących (zgodnie ze standardami IFOMPT).

Rekrutacja 2023/2024

Akademia OMT