fbpx

Program Akademii OMT

<- AKADEMIA OMT

ZJAZD 1 (4 dni) 36h lekcyjnych

Diagnozowanie i leczenie zaburzeń w układzie mięśniowo-powięziowym

Kompetencje:
– Zdobycie wiedzy i praktycznych umiejętności w zakresie:
• Precyzyjnej oceny funkcjonalnej i palpacyjnej tkanek narządu ruchu ze szczególnym uwzględnieniem tkanki powięziowej
• Opanowanie zasad wykonywania technik powięziowych zmniejszających dolegliwości bólowe i przywracających należny zakres ruchomości
• Opanowania sposobów wykonywania technik powięziowych nakierowanych na powięź powierzchowną i głęboką
• Wykorzystania nabytych umiejętności w pracy z pacjentem

 

ZJAZD 2 (3 dni) 34h lekcyjnych

Diagnostyka obrazowa w OMT

Kompetencje:
– RTG, RM, TK, USG
– Neurochirurgia kręgosłupa
Mając na uwadze, iż coraz częściej terapeuci manualni mają dostęp do badań obrazowych, przynoszonych przez pacjentów w czasie pierwszej wizyty, istnieje potrzeba posiadania wiedzy jak czytać i interpretować obraz oraz opis tych badań w celu prognozowania i planowania terapii, jak również aby uniknąć błędnego zakwalifikowania pacjenta do leczenia zachowawczego (czerwone flagi). Szczególną rolę, ze względu na coraz większą popularność i dostępność, poświęcimy na wykorzystanie USG w OMT.
Dopełnieniem zjazdu będzie przedstawienie sposobu analizy badań obrazowych, kwalifikacji do zabiegu oraz samych technik operacyjnych w obrębie kręgosłupa.

 

ZJAZD 3 (4 dni) 36h lekcyjnych

Wnioskowanie kliniczne i Neurodynamika kliniczna w OMT

Kompetencje:
– przeprowadzenie wnioskowania klinicznego w parciu o mechanizmy patofizjologiczne i wzorce kliniczne dysfunkcji narządu NMS
– badanie mobilności i integralności układu nerwowego
– leczenie UN
Wnioskowanie kliniczne stanowi dynamiczny proces dochodzenia do diagnozy. Jest niezbędnym elementem zapewniającym celowość i racjonalność terapii.
Neurodynamika kliniczna dostarcza wnikliwego, z punktu widzenia terapii manualnej, spojrzenia na czynnościowy stan układu nerwowego.

 

ZJAZD 4 (4 dni) 36h lekcyjnych

Techniki strukturalne w leczeniu dolnej części kręgosłupa i kończyny dolnej (M1)

Kompetencje:
– poznanie i świadome posługiwanie się parametrami technik (parameter puzzles), nałożonymi na identyfikowane ograniczenia ruchomości
– umiejętność dostosowania leczenia do pozycji pacjenta
– identyfikacja struktur i potencjalnych mechanizmów stojącymi za objawami pacjenta tj. gdzie szukać zaburzeń
Terapia manualna posiada szeroki wachlarz technik. Wszystkie one posiadają składowe, których znajomość umożliwia ich zastosowanie i zmianę w czasie, tak aby płynnie reagować na wyczuwane zmiany. Kurs prezentuje i rozwija umiejętność świadomego stosowania parametrów angażujących i wpływających na różne tkanki, w oparciu o ich charakterystykę anatomiczną i funkcjonalną. Celem nadrzędnym jest uwolnienie od zapamiętywania technik i nauka natychmiastowych ich modyfikacji w zależności od założeń i/lub potrzeb trwającej sesji.

 

ZJAZD 5 (3 dni) 24h lekcyjnych

Neuropatofizjologia bólu

Kompetencje:
Ból stanowi główny powód wizyty u terapeuty. Poznanie aktualnych poglądów, koncepcji i mechanizmów powstawania (uraz, ból neurogenny, obwodowy, ośrodkowy) jak i przetwarzania bólu jest kluczem do zrozumienia oraz właściwego zarzadzania procesem leczenia pacjenta bólowego. Omówione zostaną aktualne sposoby postępowania z bólem przewlekłym i ostrym.

 

ZJAZD 6 (4 dni) 36h lekcyjnych

Manipulacje w OMT 3

Kompetencje:
– translatoryczne + HVLA (rozwinięcie)
– Powtórki z OMT 2
– Manipulacje wybranych stawów obwodowych
Będzie to spotkanie podsumowujące manipulacje stawów kręgosłupa, rozbudowane o przykłady obejmujące stawy obwodowe.

 

Sesja egzaminacyjna

Egzamin roczny obejmuje zagadnienia teoretyczne i praktyczne. Sprawdzeniu podlega stopień opanowania materiału z całego roku, w zakresie wymaganym przez prowadzących (zgodnie ze standardami IFOMPT).

 

Rekrutacja 2020/2021

Akademia OMT