fbpx

List powitalny

<- AKADEMIA OMT

Witamy w AKADEMII OMT
Polskiego Stowarzyszenia Ortopedycznej Terapii Manualnej (PSOTM)
Mamy ogromną przyjemność zaprosić Was na pasjonującą, umiarkowanie długą,
z całą pewnością wymagającą otwartości umysłu i zaangażowania, naukę.

 

Ortopedyczna Terapia Manualna (OMT) w fizjoterapii przez dekady postrzegana była jako najbardziej efektywna dziedzina fizjoterapii zajmująca się leczeniem układu mięśniowo-stawowego. Z samej definicji może być postrzegana jako bierna, jednak wydaje się, iż wynikało to głównie z preferencji zarówno nauczycieli jak i samych studentów, którzy postrzegali mobilizacje i manipulacje stawów jako środek skuteczny na wszelkie bolączki ludzkości. OMT w fizjoterapii obejmuje jednak całe spektrum oddziaływania: od BIERNEGO po CZYNNE, czyniąc ją najbardziej HOLISTYCZNĄ dziedziną naszej profesji.

AKADEMIA OMT to jednak coś więcej. Przyświeca nam filozofia oparta na poszanowaniu historii oraz założeń , których podwaliny stworzyli prekursorzy dzisiejszej fizjoterapii ortopedycznej: Per-Henrik Ling, Henrik Kellgren, Cyriax; założyciele IFOMT: F.Kaltenborn, G.Maitland, S.Paris i wielu wielu innych. Już na początku XIX wieku Ling opisywał w swoich pracach, że do dobrego funkcjonowania człowiek potrzebuje harmonii w trzech obszarach: sprawności fizycznej, odżywiania i psychiki. Minęło kilka wieków i tamte tezy nie straciły na znaczeniu.

Jednak świat wokół nas, a wraz z nim ŚWIAT NAUKI rozwinął się ogromnie dostarczając nam informacji o funkcjonowaniu i mechanizmach zachodzących w ludzkim narządzie ruchu oraz powiązanych z nim układami. Evidence Informed Practice (Praktyka wykorzystująca aktualne doniesienia naukowe) to oczekiwany standard w XXI wieku, wymagający gotowości oraz umiejętności do sprawdzenia i akceptacji aktualnych danych. Nie znamy wszystkich odpowiedzi, ale przyjmujemy dostępne informacje pomagające nam zarówno tłumaczyć możliwe mechanizmy oraz przewidywać skutki naszego oddziaływania na organizm ludzki.

Nieodżałowany Karel Lewit powiedział kiedyś:

„Kto chciałby mnie słuchać dziś
gdybym uczył tych samych rzeczy co 40 lat temu.”

Karel Lewit: manipulacje
Karel Lewit: manipulacje

Od ludzi światłych wymaga się ciągłego kwestionowania ustalonych zasad i poszukiwania lepszych, bardziej wiarygodnych wyjaśnień wraz z powiększającą się bazą doniesień naukowych. Nie oznacza to zarzucenia skutecznych dotychczas rozwiązań, a jedynie uaktualnienie sposobu tłumaczenia czy przedstawiania ich możliwego efektu. Dlatego przekazanie doświadczeń stanowi jeden z filarów AKADEMII OMT.

Każdy z nas jest inny, posiada inne cechy psycho-fizyczne, dlatego sposób nauczania oparty jest o pryncypia skutecznego wykonania, a nie dokładne odwzorowanie technik. Wszyscy nasi nauczyciele mają wieloletnie doświadczenie w dydaktyce, wiedzą gdzie popełniane są błędy niepozwalające studentom rozwinąć skrzydeł i dołożą wszelkich starań aby nauka była twórcza, a nie odtwórcza.

Stały rozwój osobisty studentów, stymulowany poprzez dyskusje nad zagadnieniami, z zaproszonymi ekspertami, doświadczonymi praktykami etc. ma ułatwić nam wszystkim stworzenie wyjątkowej platformy skupiającej absolwentów, z których najlepsi zasilą w przyszłości grono wykładowców. W ten sposób mamy ogromną nadzieję na kontynuację rozwoju AKADEMII OMT w Polsce, wzbogacając ją nietuzinkowymi ludźmi, specjalistami w swojej dziedzinie.

Cały program OMT jest oparty o wytyczne International Federation of Orthopedic Manual Physical Therapy (IFOMPT) i jest przedstawiony przez PSOTM do Federacji oraz KIF, pracującej już nad zasadami specjalizacji ortopedycznej w fizjoterapii ( w konsultacjach udział bierze również PSOTM).

AKADEMIA etymologicznie oznacza instytucję kierującą rozwojem nauk, sztuk, skupiającą wybitnych uczonych i artystów. Mamy nadzieję, że absolwenci wypełnią całkowicie znaczenie przytoczonej definicji.

– Zarząd PSOTM –

Rekrutacja 2023/2024

Akademia OMT