Polskie Stowarzyszenie Ortopedycznej Terapii Manulanej

AKADEMIA OMT

Witamy w AKADEMII OMT
Polskiego Stowarzyszenia Ortopedycznej Terapii Manualnej
(PSOTM)
Mamy ogromną przyjemność zaprosić Was na pasjonującą, umiarkowanie długą, z całą pewnością wymagającą otwartości umysłu i zaangażowania, naukę.
Czytaj więcej

Ortopedyczna

Terapia Manualna
Polskie Stowarzyszenie Ortopedycznej Terapii Manulanej

Dlaczego Akademia OMT

Akademia OMT dąży do tego, aby program nauczania OMT został w przyszłości uznany za specjalizację ortopedyczną w zawodzie fizjoterapeuty na wzór krajów skandynawskich.

Rozwijasz umiejętności manualne o zaawansowane techniki lecznicze stosowane w ostrych stanach u pacjentów.

Zdajesz egzamin oparty o międzynarodowe standardy IFOMPT, który odbywa się przed komisją składającą się z przedstawiciela PSOTM, KIF, IFOMPT.

Przynależność do PSOTM - największej w Polsce organizacji zrzeszającej terapeutów OMT o najwyższych kompetencjach w swojej profesji.

Doskonalisz zdobyte umiejętności z podstawowej terapii manualnej oraz poszerzasz wiedzę kliniczną opartą o badania naukowe (EBM).

Dyplom OMT uzyskany w Polsce jest uznawany w tych państwach, które zostały przyjęte do IFOMPT. Lokalna organizacja reprezentująca IFOMPT musi ten egzamin potwierdzić.

Zagadnienia tematyczne
Akademia OMT
I. rok
 • Historia i Filozofia OMT
 • Badanie kliniczne OMT
 • Manipulacje translatoryczne OMT
 • Anatomia palpacyjna
 • Manipulacje HVLA OMT
 • Trening MTT
 • Diagnostyka funkcjonalna i różnicowa w OMT
 • Biomechanika
 • Wnioskowanie Kliniczne w OMT
 • Ortopedia i Traumatologia
 • Suche igłowanie i punkty spustowe w OMT
 • Neurodynamika
II. rok
 • Diagnozowanie i leczenie tkanek miękkich w OMT
 • Neurochirurgia
  i postępowanie w OMT
 • Diagnostyka
  obrazowa w OMT
 • Integracja strukturalna OMT
 • Punkty spustowe
 • Neurodynamika kliniczna
 • Manipulacje
  translatoryczne OMT
 • Manipulacje HVLA
 • Neurofizjologia bólu
 • Techniki strukturalne w OMT
III. rok
 • Fizjologia i patofizjologia
 • Techniki strukturalne w OMT
 • Manipulacje
  translatoryczne OMT
 • Manipulacje HVLA
 • Techniki trzewne w OMT
 • Tendinopatie
  - klinika OMT
 • Posturologia
 • Stawy skroniowo - żuchwowe w OMT
 • Kurs kliniczny I
 • Łańcuchy mięśniowe
 • Superwizja I
IV. rok
 • Integracja funkcjonalna
 • Metodologia, planowanie i
  interpretacja badań naukowych
 • Kurs kliniczny II, III
 • Uroginekologia i bóle
  miednicy w OMT
 • Dietetyka - rola żywienia
  w chorobie
 • Psychosomatyka w OMT
 • Komunikacja z pacjentem
 • Postępowanie z pacjentem
  w stanie ostrym
 • Diagnostyka różnicowa w OMT
 • Superwizja II
Dokładamy wszelkich starań, aby przedstawiony program Akademii OMT oparty o standardy IFOMPT w przyszłości posłużył za podstawę do specjalizacji ortopedycznej w fizjoterapii. Ze względu na wymogi Ministerstwa Zdrowia program może ulec rozszerzeniu w trakcie jego realizacji. O wszelkich zmianach będziemy Państwa informować na naszej stronie internetowej oraz podczas zjazdów.
Polskie Stowarzyszenie Ortopedycznej Terapii Manulanej

Uczestnicy

Program Akademii OMT przeznaczony jest dla fizjoterapeutów, lekarzy i osteopatów, którzy ukończyli podstawową edukację w TM zakończoną zdanym egzaminem (MT).

Polskie Stowarzyszenie Ortopedycznej Terapii Manulanej

Zjazdy

Pełen cykl kształcenia został podzielony na 4 lata nauki, w którym na każdy rok przypada 6 zjazdów i sesja egzaminacyjna podsumowująca każdy rok nauki oraz egzamin końcowy.

Polskie Stowarzyszenie Ortopedycznej Terapii Manulanej

Dokumenty

Osoby, które chciałyby rozpocząć edukację w Akademii OMT są zobowiązane do przesłania numeru PWZFz, dyplomu ukończenia szkoły wyższej oraz dyplomu MT.

Formularz zgłoszeniowy


Wykładowcy

Akademia OMT
Polskie Stowarzyszenie Ortopedycznej Terapii Manulanej
Tytuł Terapeuty OMT

Po ukończeniu 4-letniej nauki w Akademii OMT oraz zdaniu egzaminu końcowego przed komisją składającą się z przedstawicieli PSOTM, KIF i IFOMPT absolwenci Akademii OMT uzyskają tytuł Terapeuty OMT.

Koszty uczestnictwa

Koszty uczestnictwa w Akademii OMT zostały podzielone na 22 zjazdy -1350 zł każdy zjazd oraz 2 pięciodniowe superwizje na IV roku – koszt każdej superwizji wynosi 2000 zł.
Uczestnicy Akademii OMT przystępują do sesji egzaminacyjnej I-III rok – koszt każdej sesji egzaminacyjnej wynosi 550 zł oraz końcowy egzamin OMT – 1350 zł. Całkowity koszt nauki wynosi 36 700 zł.

Uczestnicy dokonują opłat przed każdym zjazdem.

Zapisując się do 10 sierpnia 2020 roku opłata za naukę wynosi 1250 zł za każdy z 22 zjazdów, dwie superwizje – 2000zł każda, 3 sesje egzaminacyjne I-III rok po 500zł i egzamin OMT 1250zł. Łączny koszt nauki przy zapisie do 10 sierpnia wynosi 34250 zł. 

Lokalizacja

Zajęcia odbywają się w sali edukacyjnej, zaprojektowanej pod kątem kształcenia terapeutów manualnych, przy ulicy Krakowiaków 80/98 w Warszawie.

Polskie Stowarzyszenie Ortopedycznej Terapii Manulanej Polskie Stowarzyszenie Ortopedycznej Terapii Manulanej Polskie Stowarzyszenie Ortopedycznej Terapii Manulanej Polskie Stowarzyszenie Ortopedycznej Terapii Manulanej